حمله بی سابقه روحانی به عربستان و امارات

رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت خطاب به عربستان و امارات: به صفر رساندن صادرات نفت ایران ناممکن است. جبران قطع صادرات نفت ایران، یعنی ایستادن در برابر ملت ایران

خوبی را با بدی پاسخ می‌دهید؟! یادتان رفته که بقای شما در برابر توسعه‌طلبی صدام، مدیون تصمیم خردمندانه ایران است؟

مطالب بیشتر: