سقوط تولید نفت ونزوئلا

میزان تولید نفت شرکت ملی نفت ونزوئلا (PDVSA) و شرکای خارجی آن از منطقه Orinoco Belt با کاهش 77 درصدی مواجه شده و از 764100 بشکه در روز به 169800 بشکه در روز رسیده است.

دلیل این امر نبود تانکرهای حمل جهت صادرات نفت این کشور است.

شرکتهای خارجی که به دولت ونزوئلا در برداشت از این ذخایر کمک می­کردند عبارتند از شورون، روسنفت، توتال و اکوینور. کاهش تولید شرکت شورون 190000 بشکه در روز، روسنفت 120000 بشکه در روز، توتال و اکوینور در مجموع 202000 بشکه در روز و شرکت PDVSA 120000 بشکه در روز بوده است.

تولید از میدان Sinovensa که 60 درصد آن در اختیار PDVSA و 40 درصد آن در اختیار CNPC است به میزان 159900 بشکه در روز همچنان ادامه دارد.

همچنین تولید از میدان Indovenezolana JV که 60 درصد آن در اختیار PDVSA و 40 درصد آن در اختیار ONGC Videsh است نیز به میزان 9900 بشکه در روز ادامه دارد.

در خوشبینانه­ترین سناریو تولید ونزوئلا را می­توان بین 400 تا 500 هزار بشکه در روز تخمین زد.

این در حالی است که تولید این کشور در اکتبر 2017 برابر با 1.9 میلیون بشکه نفت در روز بوده است.

مطالب بیشتر: