افت آمار دکل‌های حفاری آمریکا در ٣ ماه اخیر

شرکت خدمات حفاری بیکر هیوز اعلام کرد که شرکت‌های نفتی آمریکا در هفته گذشته شمار دکل‌های حفاری این کشور را ٢٠ دستگاه کاهش دادند و این شدیدترین افت در سه ماه اخیر است.

شمار دکل‌های حفاری آمریکا که به عنوان شاخصی برای پیش‌بینی تولید نفت این کشور در آینده به کار گرفته می‌شود، هفته گذشته به ٨٠۵ دستگاه رسید، در حالی که این رقم در هفته پیش از آن ٨٢۵ دستگاه بود.

شمار دکل‌های حفاری نفت آمریکا در پایان ماه آوریل، ١١ دستگاه کمتر از ماه پیش از آن بود که پنجمین افت ماهانه به شمار می‌آید.

مطالب بیشتر: