مشخصات آگهی
شرح آگهی

محصولات :

پایش خوردگی : جهت افزایش ایمنی، کاهش اثرات زیست محیطی

مفصل : دارای تاییدیه نفت و برق، مفصل

ترانسفورماتور : نیروگاه های آبی و واحد

خدمات مونتاژ  SMD: Surace mounted device

مگادرایو : 50% از مصرف انرژی الکتریکی

Earthing : مجهز بودن تاسیسات و ساختمانها به سیستم

رله های الکترونیکی : رله های حفاظتی

رکتیفایر جریان بالا(یکسو کننده) : ترانس رکتیفایر صنعتی

EPC : خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی و اجرا

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید