مشخصات آگهی
شرح آگهی

ظرفیت تولید اسمی 10000 تن

کابل های خودنگهدار فشارضعیف، هادی های هوایی فشار متوسط، کابل های کنترل، سیم و کابل های افشان و کابل های قدرت آلومینیومی و مسی 

  • استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/TEC 17025  
  • اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آکرودیته (همکار) از موسسه استاندارد
  • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001  ،گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO 50001  
  • گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ISO 10002 وگواهینامه  CE، گواهی است بر این ادعا.
  • ایمیل: sales@simkancable.com 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید