نام شرکت
معرفی شرکت

ظرفیت تولید اسمی 10000 تن

کابل های خودنگهدار فشارضعیف، هادی های هوایی فشار متوسط، کابل های کنترل، سیم و کابل های افشان و کابل های قدرت آلومینیومی و مسی 

 • استقرار سیستم مدیریت آزمایشگاه ISO/TEC 17025  
 • اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه آکرودیته (همکار) از موسسه استاندارد
 • اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001  ،گواهینامه سیستم مدیریت انرژی ISO 50001  
 • گواهینامه سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتریان ISO 10002 وگواهینامه  CE، گواهی است بر این ادعا.
 • ایمیل: sales@simkancable.com 

مشخصات آگهی
mood_bad
 • هنوز نظری ندارید
 • chat
  یک بررسی اضافه کنید

  شما همچنین ممکن است علاقه مند شوید