مشخصات آگهی
شرح آگهی

كلیه شیرآالت از قبیل : 

VALVE GATE ( شیر دروازه اي )
VALVE CHECK ( شیر یكطرفه )
VALVE GLOBE ( شیر تنظیم جریان )
شیرهاي ایمني) و همچنین انواع لوله و اتصاالت جوشي و دنده اي در صنایع)VALVE CONTROL
نفت ، گاز ، پتروشیمي با متلاير بدنه در انواع مختلف فوالدهاي كربني ، فوالدهاي آلیاژي و فوالدهاي
زنگ نزن و انواع NUT & BOLT , STUDBOLT ( پیچ و مهره ( در سایزهاي مختلف و كالس هاي
فشاري #150 الي  1500 )

" ball valve) 1/2" to 56شیر فلکه توپی

gate valve) 1/4" to 56 شیر فلکه کشویی

to 56 1/4" )globe valveشیر فلکه بشقابی

1/4"to 56" (check valve   شیر یکطرفه خودکار

 1" to 72( شیرپروانه ای

(درجنسهای: کربن استیل-استنلس استیل-فوالدهای الیازی-چدنی-برنجی (کلاس های مختلف

تلفن :02136612081_02136612079

 

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید