از دست رفتن بازار هند برای صادرات نفت ایران | افزایش تولید گاز طبیعی آمریکا علیرغم قیمتهای نسبتا پایین | افزایش قیمت پلی اتیلن در سال آینده | الزام استفاده از کارت سوخت شخصی | توقف صادرات قیر ایران در مرداد | گذر نفت سیاه از شریان های حیاتی خاورمیانه | افت قیمت مونواتیلن گلایکول آسیا در پی تشدید جنگ تجاری | کاهش قیمت پروپان شرکت آرامکو برای ماه آگوست | بزنگاهی که فرا رسیده است | خليج‌فارس، كابوس نيروی دريايی انگلستان
مشخصات آگهی
شرح آگهی

:كلیه شیرآالت از قبیل
VALVE GATE ( شیر دروازه اي )
VALVE CHECK ( شیر یكطرفه )
VALVE GLOBE ( شیر تنظیم جریان )
شیرهاي ایمني) و همچنین انواع لوله و اتصاالت جوشي و دنده اي در صنایع)VALVE CONTROL
نفت ، گاز ، پتروشیمي با متلاير بدنه در انواع مختلف فوالدهاي كربني ، فوالدهاي آلیاژي و فوالدهاي
زنگ نزن و انواع NUT & BOLT , STUDBOLT ( پیچ و مهره ( در سایزهاي مختلف و كالس هاي
فشاري #150 الي  1500

" ball valve) 1/2" to 56شیر فلکه توپی

gate valve) 1/4" to 56 شیر فلکه کشویی

to 56 1/4" )globe valveشیر فلکه بشقابی

1/4"to 56" (check valve   شیر یکطرفه خودکار

 1" to 72( شیرپروانه ای

...و

(درجنسهای: کربن استیل-استنلس استیل-فوالدهای الیازی-چدنی-برنجی (کلاس های مختلف

 

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک بررسی اضافه کنید