چین بیشترین تعداد اتوبوس الکتریکی موجود در جهان را دارد

بر اساس آمار ارائه شده، حدود ۴۲۵هزار اتوبوس الکترونیکی در جهان وجود دارد که حدود ۴۲۱هزار از آنها در چین است.

طبق گزارش ارائه شده ناوگان اتوبوس‌رانی الکترونیکی جهانی، در سال ۲۰۱۸، به میزان ۳۲ درصد گسترش پیدا کرد که اکثریت این اتوبوس‌های الکترونیکی در خیابان‌های چین به چشم می‌خورد.
این در حالی است که اروپا، تنها ۲۲۵۰ دستگاه اتوبوس الکترونیکی داشت.

سوالی که پیش می‌آید این است که چرا اتوبوس‌های الکترونیکی حائز اهمیت هستند؟ گفتنی است که این وسایل نقلیه عمومی بزرگ و جادار هستند و نسبت به وسایل نقلیه شخصی، از ماندگاری بالاتری برخوردارند. همچنین جایگزین کردن استفاده از اتوبوس‌های الکترونیکی به جای وسایل نقلیه شخصی، سبب کاهش تولید گازهای کلخانه‌ای می‌شود.

در نمودار ارائه شده تخمین تعداد اتوبوس‌های الکترونیکی در سراسر جهان، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۴۰ را مشاهده می‌کنید.

مطالب بیشتر: