مشخصات آگهی
شرح آگهی

محصولات :

 1. ترانسفورماتورهای ویژه
 • ترانسفورماتورهاي موبايل
 • ترانسفورماتورهاي يكسو ساز (ركتيفاير)
 • ترانسفورماتورهاي مخصوص كوره هاي قوس الكتريكي
 • ترانسفورماتورهاي آزمایشگاهی

2. ترانسفورماتورهای قدرت

 • ترانسفورماتورهاي تكفاز و سه فاز
 •  اتو ترانسفورماتور 
 • ترانسفورماتورهاي نيروگاهي
 • ترانسفورماتورهاي دو ولتاژه
 • ترانسفورماتورهای زمین

3. ترانسفورماتورهاي توزيع 

 • ترانسفورماتورهاي توزيع روغني
 • رانسفورماتورهاي توزيع خشك رزيني و ترانسفورماتور تراكشن

4. راکتور

 • راكتور شنت
 • راكتور سري
 • راكتور زمين كننده نقطه نوترال

5. قطعات ترانسفورماتور

mood_bad
 • هنوز نظری ندارید
 • chat
  یک بررسی اضافه کنید