اوپک ۲ سناریو برای تنظیم تولید نفت دارد

با کاهش تولید در خاورمیانه به خاطر افزایش درگیری ها در منطقه، گروهی از تولید کنندگان اصلی اوپک و متحدانش به رهبری روسیه در روز یکشنبه جلسه ای مشورتی خواهند داشت. هیچ تصمیمی در این جلسه گرفته نمی‌شود. شرکت کنندگان تنها در مورد مسائل گفتگو می کنند و پیشنهاداتشان را ارائه می دهند تا در نشست کامل اوپک در ماه ژوئن در وین در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

یک سناریو که در روز جمعه در اختیار نمایندگان قرار گرفت این است که اوپک و کشورهای غیرعضو اوپک کاملاً به تعهد خود در ماه های می و ژوئن پایبند باشند. از آنجایی که برخی کشورها در حال حاضر بیش از میزان توافق شده تولیدشان را پایین آورده‌اند ، اگر تمام کشورها به سهمیه توافق شده در دسامبر بازگردند ، کل تولید 396 هزار بشکه برای کشورهای عضو اوپک و 411 هزار بشکه برای کشورهای غیرعضو اوپک افزایش می یابد.

سناریوی دیگر به تک‌تک تولیدکنندگان اجازه می دهد خط مبنای تولید خود را حداکثر میزان تولید شان در 4 ماه آخر 2018 قبل از امضای قرارداد کاهش تولید اوپک قرار دهند.

سناریو پیروی کامل از توافق ماه دسامبر باعث کاهش موجودی نفت دنیا در نیمه دوم سال می‌شود ولی سناریو دوم باعث افزایش موجودی تا بالاتر از میانگین 5 ساله تا پایان سال خواهد شد.

مطالب بیشتر: