صادرات فرآورده‌های نفتی به افغانستان متوقف شد

درحالی که بخشی از فرآورده های نفتی ایران از جمله نفت سفید، نفت کوره و برخی از حلالها و دیگر فرآورده‌های نفتی به کشورهای همسایه از جمله افغانستان صادر می شد، این کشور رسما از یک هفته قبل(٢٢ اردیبهشت ماه) واردات فرآورده های نفتی از ایران را به صفر رسانده است.

این گزارش حاکی است برخی از کارشناسان معتقدند توقف صادرات فرآورده به افغانستان موجب افزایش قاچاق به این کشور خواهد شد.

مطالب بیشتر: