دو پتروشیمی بزرگ کشور این ماه به اورهال می‌روند متن کامل در

در ماه جاری دو شرکت پتروشیمی بزرگ کشور برنامه اورهال و تعمیرات اساسی دارند.

در ماه جاری دو شرکت پتروشیمی بزرگ کشور برنامه اورهال و تعمیرات اساسی دارند که در ادامه می‌خوانید.

پتروشیمی تبریز از نیمه دوم خرداد ماه به اورهال می‌رود و تا اواسط تیر ماه تعمیرات این پتروشیمی ادامه خواهد داشت.

دومین پتروشیمی نیز شازند اراک است که از اواخر این ماه تا پایان تیر ماه در اورهال است.

جدول زمان بندی اورهال پتروشیمی ها در ادامه آمده است. 

مطالب بیشتر: