ساخت جایگاه سوخت توسط بخش خصوصی حمایت می شود

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی خبر داد: توسعه جایگاه‌های عرضه سوخت از برنامه‌های این شرکت است و بر همین اساس، حمایت از بخش خصوصی برای ساخت و راه اندازی جایگاه ها در دستور کار قرار دارد.

علی اصغر اصغری با بیان اینکه هم اکنون ۱۳۴ جایگاه سی‌ان‌جی و ۱۲۰ جایگاه سوخت مایع در منطقه فعال است، افزود: با توجه به تعداد خودروها در سطح استان، افزایش تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه بیشترین نیاز به ساخت جایگاه عرضه سوخت در شهر مشهد و برخی جاده‌های این استان وجود دارد، اظهار کرد: از متقاضیان احداث جایگاه در دیگر نقاط خراسان رضوی هم استقبال می کنیم.

شایان ذکر است، سوخت رسانی به شهرستان‌های مشهد، چناران، کلات، بینالود، فیروزه، نیشابور، فریمان، قوچان، تربت جام، تایباد، درگز و سرخس بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی است.

مطالب بیشتر: