افزایش صادرات عراق از میادین جنوبی

مدیر عامل شرکت نفت جنوب عراق گفت صادرات این کشور از بنادر جنوبی به 3.5 میلیون بشکه در روز رسیده است.

وی گفت تصمیم اکسون موبیل برای تخلیه کارکنان خارجی از میدان نفتی کورنای1، یک اقدام احتیاطی و موقت است. او اضافه کرد این میدان نفتی هنوز در حال فعالیت با ظرفیت کامل خود است و 440 هزار بشکه در روز تولید دارد.

عبدالجابر اولین منبع رسمی است که تخلیه کارکنان اکسون موبیل را تایید کرد. این اتفاق در اواخر روز جمعه و اوایل روز شنبه افتاد.

مطالب بیشتر: