دلار نیمایی در آستانه 10 هزار و 200 تومان

میانگین هفتگی خرید دلار نیمایی: 101.735 ریال (650+ ریال)
میانگین هفتگی فروش دلار نیمایی: 102.095 ریال (473+ ریال)

مطالب بیشتر: