قطع همکاری کنلن بانک چین با ایران

بانک کنلن چین که برای حوالجات مرتبط با ایران تا 10.5% کارمزد شارژ میکند، از ١١ اردیبهشت خدمات خود را به مشتریان ایرانی بطور کامل متوقف می­کند.

شرکت پتروچاینا، زیر مجموعه CNPC، مالک عمده این بانک بوده که با توجه به داد و ستد سهام آن شرکت در بورس نیویورک، زیر فشار ترامپ و خطر تحریم است.

استراتژی آمریکا احتمالا بجای کاهش صادرات نفت ایران، بروی کنترل منابع مالی حاصل از صادرات متمرکز خواهد شد تا بازار نفت را از التهاب دور نگه دارد.

این اقدام بانک کنلن در همین راستا بوده و منابع مالی حاصل از صادرات نفت به چین را محدود خواهد کرد.

 

مطالب بیشتر