اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | جزئیات برنامه اورهال شازند، تبریز و پلی‌نار

نرخ رشد سالانه خدمات میادین نفتی

براساس گزارش ریستاد انرژی، نرخ رشد سالانه در بازار جهانی خدمات میادین نفتی فراساحلی بعد از سال ۲۰۲۲ نصف خواهد شد. این موسسه پیش‌بینی می‌کند که بازار خدمات از ۷ درصد رشد سالانه طی سال‌های .۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به ۳ درصد طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد.

مطالب بیشتر: