نرخ رشد سالانه خدمات میادین نفتی

براساس گزارش ریستاد انرژی، نرخ رشد سالانه در بازار جهانی خدمات میادین نفتی فراساحلی بعد از سال ۲۰۲۲ نصف خواهد شد. این موسسه پیش‌بینی می‌کند که بازار خدمات از ۷ درصد رشد سالانه طی سال‌های .۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به ۳ درصد طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ کاهش می‌یابد.

مطالب بیشتر: