نمودار عرضه جهانی مایعات هیدروکربوری به همراه قیمت سربه سری تولید آنها

بخش خشکی منطقه خاورمیانه ارزانترین منبع تولید نفت در سراسر جهان است.

نفت خام شیل آمریکای شمالی دومین منبع ارزان تولید است.

ماسه های نفتی کانادا گران ترین منبع تولید نفت هستند.

نفت شیل شمال آمریکا از دومین منبع گران قیمت در سال 2015 با قیمت متوسط سربه سری تولید 68 دلار به ازای هر بشکه در حال حاضر پیشرفت نموده و به دومین منبع ارزان در سال 2019 با قیمت میانگین 46 دلار در هر بشکه رسیده است.

 فعلا ماسه های نفتی گران ترین منبع تولید نفت باقی می مانند.

مطالب بیشتر: