پیش بینی پایان وابستگی اقتصاد آمریکا به انرژی

در دوره ۱۸-۲۰۰۸ میلادی، واردات نفت و فرآورده های نفتی آمریکا از ۵۰۰ به ۲۴۰ میلیارد دلار کاهش و صادرات نفت و فرآورده های نفتی این کشور از ۷۷ به ۱۹۰ میلیارد دلار افزایش یافت. تراز تجاری نفت و فرآورده های نفتی آمریکا از منفی ۴۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ میلادی به منفی ۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ میلادی سقوط پیدا کرد، که (بر اساس پیش بینی نگارنده) در سال ۲۰۱۹ میلادی به حدود صفر خواهد رسید.

هم اکنون تراز تجاری نفت و فرآورده های نفتی پایین آمریکا موجب شده تا وابستگی آمریکا به نفت به پایان برسد و اقتصاد آمریکا از قیمت های بالای نفت زیانی نبیند و در همین حال اقتصاد و تراز تجاری کل این کشور به میزان قابل ملاحظه ای بهبود پیدا کند.

پایان وابستگی آمریکا به انرژی می تواند یکی از عوامل بنیادی توضیح دهنده رویکرد سیاسی این کشور در پایان دادن به برجام باشد.

برنده اصلی تحریمهای نفتی ایران اقتصاد آمریکا و البته کشورهای نفتی مانند روسیه و عربستان سعودی هستند. 

مطالب بیشتر: