اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | اینفوگرافیک حمله به دو کشتی نفتی در تنگه هرمز | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | ثبت کمترین حجم معامله در ۱۵ ماه | جزئیات برنامه اورهال شازند، تبریز و پلی‌نار

کره جنوبی به دنبال جایگزینی واردات از ایران

کره جنوبی ۲۳ نوع میعانات نفتی از ۱۵ کشور را برای پالایشگاه‌های خود آزمایش کرده، اما هیچکدام جایگزین مناسبی برای میعانات ایران نبودند.

مطالب بیشتر: